. GOVREG - govreg.com PagetitleSveriges statskalender är en uppslagsbok över organisationer och anställda inom främst svensk offentlig förvaltning. Kalenderns första föregångare utgavs 1728, och namnet statskalendern introducerades år 1813. Utöver inbunden bok skedde en digitalisering i form av elektronisk bok (E-bok), sökningsmöjligheter via databas på webbplats, och mobiltelefon i och med årgång 200.

Nu utkommer detta välkända referensverk i ny uppdaterad utgåva. Sveriges statskalender
2015 redovisar aktuella uppgifter om hela det offentliga Sverige. (Utvalda exempelsidor ur boken.)

Boken innehåller information om alla myndigheter, uppgifter om ett mycket stort antal ledande
befattningshavare i regeringskansliet, riksdagen, län, landsting, kommuner och myndigheter
samt om domare och åklagare, med flera. Det ingår även uppgifter om befattningshavare
vid hovet, utländska beskickningar, tidningar, statliga företag och enskilda organisationer.
Ett omfattande personregister med över 20 000 namn gör det lätt att hitta den du söker.

Den årliga inbundna boken Sveriges statskalender på runt 800 sidor, finns kvar och lägger en grund för användaren att välja media kontinuerligt. Denna webbsite govreg.com är den sida som ger användaren flera valmöjligheter till informationen. Och är designad för utveckling i Sverige och ett sammanförande av samtliga länders presentation. Detta medför även att fler organisationer och företag kan få förmånen att använda statskalenderns presentationskoncept.

Sveriges statskalender 2015 omfattar 733 sidor och är inbunden.

Vid köp av boken medföljer kostnadsfritt:
* E-bok för Ipad, Samsung- & Androidplatta


Sveriges statskalender
Årg. 203 (2015)

Inbunden
ISBN: 9789186947514
(Årskort, e-bok medföljer)

Beställning / Stående order
Jure bokhandel
order@jure.se
telefon: 08-662 00 80
telefax: 08-662 00 86


Ansvarig utgivare (Publisher) Tony Lind, redaktör mail: tony.lind@govreg.com
Produced by Tony Lind 'The Swedish statskalender' Impediment to publication.